RBC Folate

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
523 – 1257

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

3 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

801125

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه