FNA

اسامی مشابه: Fine Niddle Aspiration

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

به عهده پزشک است.

تفسیر

نوع نمونه

آسپیره و مایعات

حجم نمونه مورد نیاز

٢ml / ٣ slides

روش اندازه‌گیری

Papanicolaou stining

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

807045

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -

ثبت دیدگاه