Fibrinogen

اسامی مشابه: فاکتورI

شرایط قبل از آزمایش

استروژن ها و ocp ممکن است سبب افزایش فیبرینوزن شوند.در حالی که استروئید های آنابولیک آندروژن ها آسپارژیناز فنوباربیتال استرپتوکیناز اورو کیناز و اسیدوالپرویک می توانند سطح فیبرینوژن راکاهش دهند.

اطلاعات بالینی

فیبرینوژن توسط ترومبین به لخته فیبرین تبدیل می گردد. سطوح فیبرینوژن کمتر از ١٠٠mg/dl می تواند همراه با خونریزی باشد. یکی از چندین تست در پانال DIC ارزیابی PT?ا PTT طولانی و ارزیابی بیماران با یک سابقه خونریزی بدون توجیه.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
150 – 400

نوع نمونه

پلاسمای سیتراته

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

آگلوتیناسیون

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802225

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه