Ferritin

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

٧ روز قبل از نمونه گیری از داروهای آهن دار استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

برای کمک به تشخیص کم خونی فقر آهن استفاده می شود. بطور کلی سطح فریتین سرم متناسب با ذخیره آهن بدن بوده و بیانگر ذخایر آهن در سلول هاست. در تشخیص افتراقی کم خونی های هیپوکرومیک میکروسیتیک مفید است. فریتین در کم خونی فقر آهن کاهش و درIron Overland افزایش می یابد.

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
18.2 – 341.2
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
<45 Y : 4-104.2
>45 Y : 4.9-232.3

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر/پلاسما:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

کلیا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801170

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه