Stool Fat

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز

1 گرم

روش اندازه‌گیری

روش sudan black

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

804120

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 16 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 16 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه