Factor VII Mutaiton PCR

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

شرایط خاصی ندارد

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

WB

حجم نمونه مورد نیاز

5 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 30 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 30 -

ثبت دیدگاه