Factor V Leiden Mutation By PCR

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه