Free Lambda (Urine)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بدست آوردن lambda درادراروخون

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
<0.45 – 4.99

نوع نمونه

ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ایمونوتوربیدومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه