Free Lambda (Serum)

اسامی مشابه: F-lambda-S

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بدست آوردن lambda درادراروخون

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
5.7 – 26.3

نوع نمونه

سرم و ادار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ایمونوتوربیدومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 87 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 87 -

ثبت دیدگاه