Free Kappa (Urine)

اسامی مشابه: F-kappa-U

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

به دست آوردن مقدارkappa درادراروخون

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.012 – 32.71

نوع نمونه

ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ایمونوتوربیدومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 90 -

ثبت دیدگاه