Free Kappa (Serum)

اسامی مشابه: F-Kappa-S

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
3.3 – 19.4

نوع نمونه

سرم ,ادار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Imm.turb

پاسخ‌دهی اضطراری

8 روزه

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 86 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 86 -

ثبت دیدگاه