Enterovirus

اسامی مشابه: Enterovirus PCR

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

عفونت های انتروویروس از شایع ترین بیماری های ویروسی در انسان هاست که شامل عفونت تنفسی فوقانی، مننژیت آسپتیک میوکاردیت، التهاب ملتحمه می باشد. تعیین هویت انتروویروس های همراه با مننژیت،میوکاردیت و سایر بیماری های مرتبط به انتروویروس.

تفسیر

نوع نمونه

CSF، خون EDTA، نمونه های تنفسی، نمونه های سواب، مایعات بدن، ادرار

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه