EBV

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

عفونت های مونولکئوئید

تفسیر

نوع نمونه

CSF ، سرم ، خون EDTA ، بافت ، پلاسمای EDTA ، بزاق ، مایعات بدن ، مغز استخوان

حجم نمونه مورد نیاز

بافت : ١٠Mg ، سایر : ٢ML

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 56 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 56 -

ثبت دیدگاه