E-Prep

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

٣ روز قبل از انجام آزمایش از فعالیت جنسی اجتناب گردد. چند روز قبل از انجام آزمایش ازمصرف کرم های دستگاه تناسلی و…. اجتناب گردد.

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

نمونه سرویکس داخل مایع ظرف مخصوص

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

E.prep or LBC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 118 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 118 -

ثبت دیدگاه