E.Prep Slide

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

از sexual intercourse ٣ روز قبل آزمایش استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

کنترل کیفیت لام های Pap smear

تفسیر

نوع نمونه

مایع (E-prep)

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

E-Prep or LBC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 119 -
توسط - منتشر شده در: 6 آذر 1402 - تعداد بازدید: 119 -

ثبت دیدگاه