DHT

اسامی مشابه: Dihydrotestosterone

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

DHT از تستوسترون و بر اثر فعالیت آنزیم ۵-آلفا ردوکتاز ساخته می شود که این آنزیم در بسیاری از بافت های حساس به آندروژن مثل پروستات، پوست و ژنیتالیایی داخلی یافت می شود طریق مهار ۵-آلفا ردوکتاز اعمال می کنند.بنابراین DHT سرم ممکن است در مونیتورینگ درمان با این کلاس دارویی مفید است.

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 9 سال
0 – 39
بازه سنی : از 10 سال تا 14 سال
0 – 499
بازه سنی : از 15 سال تا 18 سال
52 – 819
بازه سنی : از 19 سال تا 150 سال
123 – 1181
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 9 سال
0 – 65
بازه سنی : از 10 سال تا 14 سال
0 – 206
بازه سنی : از 15 سال تا 18 سال
0 – 777
بازه سنی : از 19 سال تا 49 سال
0 – 399
بازه سنی : از 50 سال تا 150 سال
0 – 241

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 87 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 87 -

ثبت دیدگاه