DHR

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون هپارینه خود بیمار -یک هپارینه سالم از یک شخص دیگر همزمان

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه