Anti DGP Ab (IgA)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative <10
Positive >=10

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Elisa

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

ثبت دیدگاه