DNA Fragmentation Index(Sperm)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

٣ روز از آخرین ارضا گذشته شده باشد و نمونه به محض گرفته شدن آنالیز صورت گیرد و بعد نمونه فریز گردد

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

اسپرم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 5 آذر 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه