Cystatin C

اسامی مشابه: Cystatin C

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی شبانه یا ١٢ساعت قبل از نمونه گیری

اطلاعات بالینی

تخمین GFR/ارزیابی عملکرد پیوند آلوگراف کلیه ونفروتوکسیسیتی درمانی

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.4 – 1.2
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.4 – 1.2

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ پلاسما: ٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Immunotrobid

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801255

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

ثبت دیدگاه