Urine Cystine(24h)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

اردار فریز

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

800275

توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -
توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -

ثبت دیدگاه