Culture.For (Anaerobic)

اسامی مشابه: بافت - مایعات بدن - مایع آسپیره

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

بافت بیشتر از یک گرم مایعات و آسپیره بیشتر از یک میلی لیتر

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

Anarobic

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

10 روز

شناسه ملی

804030

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

ثبت دیدگاه