Clotting Time

اسامی مشابه: CT

شرایط قبل از آزمایش

عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد

اطلاعات بالینی

زمان لخته شدن خون

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
5 – 15

نوع نمونه

خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Tube method

پاسخ‌دهی اضطراری

حداکثر ١٠ دقیقه پس از نمونه گیری از بیمار

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802205

توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه