CSF Leakage

اسامی مشابه: B٢ transferrin

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

سرم و مایع های خارج شده از بینی و گوش

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ایزوالکتریک فوکوزینگ

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

10 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه