Cryptococcus Neoformans

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

مایعات بدن و بافت

حجم نمونه مورد نیاز

بافت ۵mm , مایعات ١ml

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه