Creatinine

اسامی مشابه: کراتین فسفوکیناز توتال سرم/Cr

شرایط قبل از آزمایش

پرهیز از مصرف داروی نفروتوکسیک

اطلاعات بالینی

کراتینین تست مقدماتی جهت ارزیابی عملکرد کلیه است. تولید کراتینین متناسب با توده عضلانی بدن بوده و سطح سرمی آن بیانگر میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیه است. کراتینین سرم شاخص حساسی برای شروع بیماری کلیه می باشد.

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.7-1.4
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.6-1.3

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای هپارینه، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١میلی لیتر/ پلاسما: ٢میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800420

توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه