SARS-CoV-2(Covid-19)Ab-IgM

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative : < 0.9
Borderline : 0.9 – 1.1
Positive : >1.1

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

10 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه