SARS-CoV-2(Covid-19)Ab-IgG

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
<0.8 Negative
>=0.8 – <1.1 Borderline
>=1.1 Positive

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه