Cortisol (4PM)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اجتناب از استرس و مصرف spironolacton و quinacrine

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
2.68 – 10.5

نوع نمونه

سرم،ادراررندم( ترجیحاً صبحگاهی)یا٢۴ساعته

حجم نمونه مورد نیاز

ادرار ١٠ میلی لیتر ، سرم ١ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

RIA

پاسخ‌دهی اضطراری

48 ساعته

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801550

توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 112 -
توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 112 -

ثبت دیدگاه