Complete Hemolysis

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
0.28 – 0.32

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

0 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه