Coombs (Indirect)

اسامی مشابه: IAT ، Indirect Coombs test

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

جهت شناسایی آنتی بادی های علیه گلبول های قرمز در جریان خون بیمار بکار می رود.

تفسیر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

هماگلوتیناسیون

پاسخ‌دهی اضطراری

در صورت منفی بودن ٢ ساعت پس از ورود نمونه به بخش / در صورت مثبت بودن٣ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802530

توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه