Coombs (Direct)

اسامی مشابه: DAT ، Direct coombs test

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بر روی گلبول های های خون بیمار انجام می شود. هدف از انجام این آزمایش بررسی وجود آنتی بادی در سطح گلبول های قرمز است.

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

هماگلوتیناسیون

پاسخ‌دهی اضطراری

2 ساعت بعد از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802525

توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه