CMV

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

روش کمی فقط با خون EDTA و ادرار

تفسیر

نوع نمونه

بافت ، CSF ، خون EDTA، نمونه تنفسی ، مایع آمنیوتیک ، ادرار ، مایعات بدن ، سرم ، مغز استخوان ; بلوک

حجم نمونه مورد نیاز

بافت : ١٠mg / ادرار : ٢٠ml / سایر ٢ml

روش اندازه‌گیری

کیفی ، کمی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 32 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه