CMV Ab (IgG)

اسامی مشابه: CMV-G

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تععین عفونت قبلی با CMV به منظور پیوند اعضاء ، تجویز خون و فرآورده های خونی برای بعضی از گیرندگان خون ، و غربالگری جهت زنان باردار.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 6.0 : Negative
>6.0 : positive

نوع نمونه

سرم/پلاسما EDTA/پلاسما سیتراته/پلاسما هپارینه/مایعات بدن/CSF

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ سایر: ٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

803010

توسط - منتشر شده در: 26 آبان 1402 - تعداد بازدید: 118 -
توسط - منتشر شده در: 26 آبان 1402 - تعداد بازدید: 118 -

ثبت دیدگاه