CMV Ab(IgG)-Avidity

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
RAI < 40% Low avidity Antibody
RAI 40% – 60% Equivocal range
RAI > 60 % High avidity Antibody

نوع نمونه

سرم فریز

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 26 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -
توسط - منتشر شده در: 26 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -

ثبت دیدگاه