Clonazepam

اسامی مشابه: Rivateril/Kolonopin/Iktorivil

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

ایش سطح دارو وسمیت آن/پایش سوء استفاده از دارد

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Therapeutic level : 15 – 60
Panic Level : >100

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

4 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

TLC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

800850

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه