Cholesterol

اسامی مشابه: Chol

شرایط قبل از آزمایش

نیاز به ناشتایی دارد/فریز دفریز نشود.

اطلاعات بالینی

کلسترول سرم یکی از فاکتورهای خطر مهم برای بیماری عروق کرونر قلب است. اندازه گیری کلسترول توتال اولین مرحله در تحلیل وضعیت فاکتور خطر لیپیدمی می باشد که با سنجش HDL ، LDL تکمیل می شود.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Normal : <200
Borderline : 200-240
Pathologic : >240

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای EDTA ، پلاسمای هپارینه

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: 1میلی لیتر/ پلاسما: ٢میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

٢ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800435

توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه