CEA (Fluid)

اسامی مشابه: Carcinoembryonic Antigen - Embryonic Carcinoma Antigen

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

CEA یک آنتی ژن گلیکوپروتئینی اونکوفتال (oncofetal)است که برای ارگان خاصی اختصاصی نیست و موارد غیر طبیعی آن در بسیاری از تومورها و حالات غیرتومورال مشاهده می‌گردد.از CEA بطور گسترده‌ای در تشخیص،پیگیری و پیش آگهی آدنوکارسینوم های گوارشی خصوصاً تومورهای کولورکتال استفاده شده است.موارد استفاده از CEA شامل کمک در مرحله بندی و پایش تومور می‌باشد. افزایش CEA ممکن است اولین دال بر پیشرفت تومور پس از جراحی باشد.از آزمایش CEA بطور گسترده ای در مرحله بندی و پایش بیماران مبتلا به کارسینوم کولورکتال استفاده شده است،هر چند مؤثر بودن بالینی آن مورد بحث و تبادل نظر میباشد.CEA جهت غربالگری تومورهای کولورکتال یا هر تومور دیگری مؤثر نیست.CEA در سایر بدخیمی‌های با منشأء انتودرمال (entodermal)شامل بدخیمی های معده و پانکراس و نیز در سرطان پستان،ریه و نیز کارسینوم مدولری تیروئید نیز افزایش می یابد.

تفسیر

نوع نمونه

سرم / پلاسمای EDTA / پلاسمای هپارینه / مایعات بدن /

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

48 ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801806

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 22 -

ثبت دیدگاه