CD106

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA و هپارینه دار

حجم نمونه مورد نیاز

4 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فلوسایتومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

802590

توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 127 -
توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 127 -

ثبت دیدگاه