CD19+56

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA خون هپارین کامل

حجم نمونه مورد نیاز

4 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فلوسایتومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 125 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 125 -

ثبت دیدگاه