CBC

اسامی مشابه: Complete Blood Count

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

مجموعه ای از آزمایشات برای ارزیابی گلبول های قرمز سفید و پلاکت هاست. کاربرد آن در ارزیابی کم خونی، لوسمی، واکنش به التهاب و عفونت، خصوصیات التهاب خونی ،پلی سایتمی، بیماری های همولیتیک نوزادان.

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فلوسایتومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

بدون انجام diff ، سی دقیقه پس از ورود نمونه به بخش. در صورت انجام diff در صورت مورد دار بودن ٢ ساعت پس از ورود نمونه به بخش.

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802000

توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه