Candida Albicans

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

مایعات بدن ، خون کامل EDTA، سرم

حجم نمونه مورد نیاز

3 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 124 -
توسط - منتشر شده در: 29 آبان 1402 - تعداد بازدید: 124 -

ثبت دیدگاه