Calcium (Ca)

اسامی مشابه: Ca

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی، اجتناب از بستن گارو

اطلاعات بالینی

کاهش غلظت کلسیم تام می تواند در ارتباط با بروز بیماری های استخوانی مخصوصا پوکی استخوان، بیماری های کلیوی به خصوص در افراد دیالیزی ، هیپو پارا تیروئیدیسم و اختلالات جذب روده ای باشد. افزایش میزان کلسیم تام در هیپرپاراتیروئیدیسم، تومورهای بدخیم و سارکوئدوزیس دیده می شود. هچنین اندازه گیری کلسیم جهت بررسی ترکیبات کلسیمی و به منظور جلوگیری از بروز پوکی استخوان انجام گیرد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
8.6-10.3

نوع نمونه

سرم، مایعات بدن، ادرار رندوم یا ٢۴ ساعته

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ مایعات بدن: ٢ میلی لیتر/ ادرار: ٢٠ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

به مدت یک ساعت

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800485

توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 88 -
توسط - منتشر شده در: 22 آبان 1402 - تعداد بازدید: 88 -

ثبت دیدگاه