CA 242

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بررسی آنتی ژن کانسر CA٢۴٢

تفسیر

بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
Up to 29

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای هپارینه ، پلاسمای EDTA,مایعات مترشحه از بدن/

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ سایر: ٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801850

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه