CA 19-9 (Fluid)

اسامی مشابه: Cancer Antigen ١٩-٩ , Carbohydrate Antigen ١٩-٩

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

Ca19-9 به عنوان نشانگر کانسر پانکراس (و گاهی اوقات کارسینوم سلول کبدی،کولون و رکتوم) شناخته شده است. میزان Ca19-9 در خون و مایعات بدن به شدت تحت تأثیر فنوتیپ گروه خونی لوئیس(Lewis)بیماران و ژنوتیپ ترشحی(secretor)می‌باشد. Ca19-9 در بافت های اپی تلیالی متنوعی شامل کولون،پانکراس،صفراوی،معده-روده ای،بزاق و آندومتریال ساخته می‌شود. در هر حال Ca19-9 در افرادی که دارای فنوتیپ (Le(a-bهستندساخته نمی شود.ردیابی،تشخیص و تعیین پیش آگهی بدخیمی های پانکراس،مقادیر افزایش یافته Ca19-9 (بیشتر از ٣٧ku/L) در ٨٠-٧۵ درصد از موارد بدخیمی های پانکراس،۶٧درصد از موارد بدخیمی کبدی-صفراوی و در کمتر از ۵٠ درصد از موارد بدخیمی سلول کبدی گزارش شده است.

تفسیر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

48 ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801835

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه