CA 15-3 (Fluid)

اسامی مشابه: Cancer Antigen ١۵-٣, Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen, MUC-١

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

Ca15-3 به عنوان نشانگر سرطان پستان شناخته شده است.علاوه بر این ، این گلیکوپروتئین توسط بسیاری از کارسینوم ها شامل آدنوکارسینوم ها و کارسینومای اسکواموس نیز بیان می‌گردد.مدرکی دال بر مفید بودن CA١٢۵ در غربالگری،تشخیص و یا مرحله بندی بدخیمی پستان وجود ندارد. بر اساس ملاحظات نظری ممکن است بتوان از CA١٢۵ در ردیابی و متاستاز بدخیمی پستان و پایش پاسخ به درمان استفاده نمود ولی این مسئله نیز هنوز به اثبات نرسیده است.

تفسیر

نوع نمونه

سرم / پلاسمای EDTA / پلاسمای هپارینه / مایعات بدن /

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

48 ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801840

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 114 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 114 -

ثبت دیدگاه