CA72-4

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بررسی وجود آنتی ژن کانسر ٧٢-۴

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Up to 6.9

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801850

توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 118 -
توسط - منتشر شده در: 3 آذر 1402 - تعداد بازدید: 118 -

ثبت دیدگاه