C1 Inhibitor

اسامی مشابه: غیر فعال کننده CI ، مهار کننده CI EI ، CI

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

اطلاعات بالینی

در ادم آنژیونوروتیک اکتسابی وارثی/کمبود ویا اختلال عملکرد مهارکنندهC١استراز وجود دارد.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
( Serum ) 0.22 – 0.38
( Citrate plasma ) 0.19 – 0.32

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ایمونوتوربیدومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

به صورت روزانه اعلام اورژانس می گردد

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -
توسط - منتشر شده در: 23 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -

ثبت دیدگاه