BUN

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 3 سال
5-17
بازه سنی : از 4 سال تا 14 سال
7-17
بازه سنی : از 15 سال تا 19 سال
8.4-21
بازه سنی : از 20 سال تا 50 سال
8.9-200
بازه سنی : از 51 سال تا 150 سال
8.4-25.7
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 3 سال
5-17
بازه سنی : از 4 سال تا 14 سال
7-17
بازه سنی : از 15 سال تا 19 سال
8.4-21
بازه سنی : از 20 سال تا 50 سال
7-19
بازه سنی : از 51 سال تا 150 سال
9.8-25.7

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای هپارینه، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Photometric

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 126 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 126 -

ثبت دیدگاه