Buccal Smear

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

بزاق دهان

حجم نمونه مورد نیاز

۴ Slide

روش اندازه‌گیری

رنگ آمیزی پاپ

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

807015

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 227 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 227 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه